четвртак, 10. август 2017.

Gold - Wisdom

"Žena može da zavede
                               muškarca koji ima ženu...
Može da zavede i onoga
                                    koji ima ljubavnicu...
Ali ne može da
                  zavede čoveka
                                 koji ima
                                            ženu koju voli..."

1 коментар: