субота, 31. август 2013.

Gold - Wisdom

"My wallet is like an onion
when I open it,
it makes me cry." (Unknown author)

"Moj novčanik je kao luk
kad ga otvorim,
to me čini da plačem."

Gold - Wisdom

"I'm not sorry for stealing my ideas,
but what they did not have their."

"Nije mi žao što su krali moje ideje,
već što nisu imali svoje." (Nikola Tesla)

петак, 30. август 2013.

Gold - Wisdom

"Time is what we want most,
but use worst."

"Vreme je ono što najviše želimo,
ali najgore koristimo."   (William Penn)

четвртак, 29. август 2013.

Gold - Wisdom

"Time is the biggest employer
that gives everyone an equal chance."

"Vreme je najveći poslodavac
koji svima daje jedake šanse"  (Denis Watley)

среда, 28. август 2013.

Gold - Wisdom

"Lost gold be found,
Lost time never."

"Izgubljeno zlato može se naći,
Izgubljeno vreme nikada." (Kineska poslovica)

уторак, 27. август 2013.

Gold - Wisdom

"Life is a dream for the wise,
a game for the fool,
a comedy for the rich,
a tragedy for the poor."  (Sholom Aleichem)

"Život je san za mudre,
igra za budale,
komedija za bogate,
tragedija za siromašne."


понедељак, 26. август 2013.

Gold - Wisdom

"Whoever comes to learn will always find a teacher." (German Proverb)

"Ko god dolazi da uči uvek će naći učitelja."

недеља, 25. август 2013.

Gold - Wisdom

"Ne čekajte svoj brod u
luci strpljivo gledajući
 ka pučini. Ako želite
negde da stignete,
skočite u more i
zaplivajte. Svi oni koji
imaju Cilj imaju i Hrabrosti da po svaku cenu
krenu na put."
 (Nepoznat autor)
(Gradska Biblioteka Subotice)

субота, 24. август 2013.

четвртак, 22. август 2013.

Gold - Wisdom

"Može se radi suknje preskakati plot,
ali se to ni u kom slučaju
ne može raditi u suknji."  ( Branislav Nušić)

среда, 21. август 2013.

Gold - Wisdom

"Having time to work - that is the price of success.
Having time to think - this is the source of power.
Having time to play - that is the secret of youth.
Having time to read - it is the foundation of wisdom.
Have time for friends - it's time lucky.
Have time for dreaming - that is the way the stars.
Having time to love and be loved - it is privilege of the gods.
Having time to look around - it is too short day for selfishness.
Having time to laugh - it is the mucis of the soul."

"Imaj vremena za rad - to je cena uspeha.
Imaj vremena za razmišljanje -- to je izvor moći.
Imaj vremena za igru - to je tajna mladosti.
Imaj vremena za čitanje - to je osnova mudrosti.
Imaj vrenena za prijateljstva - to je put sreće.
Imaj vremena za sanjarenje - to je put ka zvezdama.
Imaj vremena da voliš i da te vole - to je privilegija bogova.
Imaj vremena da gledaš oko sebe - suviše je kratak dan za sebičnost.
imaj vremena za smeh - to je muzika duše."  (Irska izreka)


уторак, 20. август 2013.

понедељак, 19. август 2013.

Gold - Wisdom

"A pessimist sees a problem in every opportunity, 
an optimist sees the oportunity in every problem. "

"Pesimista vidi problem u svakoj prilici, 

optimista vidi priliku u svakom problemu"(Vinston Čerčil)

недеља, 18. август 2013.

Gold - Wisdom

"People are a company's greatest asset."

"Ljudi su najveća vrednost jedne kompanije." (Mary Kay Ash) 

субота, 17. август 2013.

Gold - Wisdom

"Marriage without Love
is like a fence in desert." (Jasmina Čobović)

"Brak bez Ljubavi je kao ograda u pustinji." (Jasmina Čobović)

Gold - Wisdom

"Nowadays
people know the price
Everything
and the value
of Nothing." (Oscar Wilde)

"Danas
ljudi znaju cenu
Svega
i vrednost
Ničega." 

Happy Birthday

Thank you
everybody for all the wonderful birthday wishes

Hvala svima za divne rođendanske čestitke

петак, 16. август 2013.

Gold - Wisdom

"I love you not because of what you are,
 but because of what I am when I'm with you."

"Volim te ne zbog onog što si ti,

 nego zbog onog što sam ja kada sam s' tobom." (R. Kroft)

среда, 14. август 2013.

Gold - Wisdom

"Don't be a spectator,
don't let life pass you by." (Lou Holtz)

Gold - Wisdom

"Dragi pesimisti, optimisti i realisti
dok ste se vi raspravljali
da li je čaša vode
polupuna ili poluprazna,
ja sam ispio vodu.
S poštovanjem vaš oportunista." (Nepoznat autor)

уторак, 13. август 2013.

Gold - Wisdom

"Wage is a means for extension of slavery." 

"Plata je sredstvo za produžavanje ropstva" (Altikor- Ščedrin) 

Gold - Wisdom

"Help the one what carries the burden,
not the one who put it down next to you."

"Pomozi onome što nosi teret,
a ne onome koji ga spušta pored tebe." (Seneka)

понедељак, 12. август 2013.

Gold - Wisdom

"In the end,
everything is a gag." (Charlie Chaplin)

"Na kraju, sve je šala."

Gold - Wisdom

"Life could be wonderful
if people would leave you alone."  (Charlie Chaplin)

Gold - Wisdom

"If a woman finds a lover,
then it is possible for two reasons: or the sieve of her husband or not."


"Ako žena nađe ljubavnika,
onda su tu moguća dva razloga: ili je sita svog muža ili nije"(Likok)

петак, 09. август 2013.

Gold - Wisdom

"A noble person attracts noble people and knows how to keep them"

"Plemenit čovek privlači plemenite ljude i zna kako da ih zadrži" (Kant)

четвртак, 08. август 2013.

Gold - Wisdom

" Women is paradise for the eyes, hell for the soul, a purgatory for the pocket."

" Žena je raj za oči, pakao za dušu, čistilište za džep."(A. Difrezne)

уторак, 06. август 2013.

Gold - Wisdom

"Do not walk ahead of me, I may not follow. Do not walk behind me, I may not lead. Walk beside me and be my friend."

" Ne hodaj ispred mene, možda neću slediti. Ne hodaj iza mene ,možda neću voditi. Hodaj pored mene i budi moj prijatelj" ( Albert Camus)