четвртак, 31. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"We can not live without other people.
One which us create, other solve problems."

"Ne možemo živeti bez drugih ljudi.
Jedni nam stvaraju, drugi rešavaju probleme." (Dušan Radović)

среда, 30. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće,
a prava katastofa kad ne zna šta može." (Jovan Dučić)

уторак, 29. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"Success means doing the best we can with what we have."

"Uspeh znači raditi najbolje što možemo sa onim što imamo." (Zig Ziglar)

понедељак, 28. октобар 2013.

субота, 26. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"Marriage without love
is like a fence in desert." (Jasmina Čobović)

"Brak bez ljubavi
je kao ograda u pustinji." (Jasmina Čobović)

петак, 25. октобар 2013.

четвртак, 24. октобар 2013.

уторак, 22. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"You want to come in my life,
the door is open.
You want to get out of my life,
the door is open. Just one
 request. Don't stand at the door,
you're blocking the traffic." (Unknown)

понедељак, 21. октобар 2013.

субота, 19. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"No one is quite knowledgeable before you learn to keep quiet."

"Niko nije sasvim obrazovan pre nego što nauči da ćuti." (Horacije)

петак, 18. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"Who can work in real world and to live in an ideal,
that  is achieved that most."

"Ko može raditi u stvarnom svetu i živeti u idealnom,
taj je postigao ono najviše." (Ludvig Born)

четвртак, 17. октобар 2013.

уторак, 15. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"When I silent, I turn the around and leave.
This will not mean that you won.
This means that you're not valuable my time."

"Kad zaćutim, okrenem se i odem.
To ne znači da si ti pobedio.
To znači da više nisi vredan mog vremena."   (Bukowski)

понедељак, 14. октобар 2013.

недеља, 13. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"If we're unemployed we must not be in idle."

"Ako smo nezaposleni ne smemo biti besposleni." (Dr. Kenan Crnkić)

среда, 09. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"I successful only because always listen good advice,
and then I do contrary."

"Uspešan sam samo zato jer uvek poslušam dobar savet
i onda učinim upravo suprotno."  (Gilbert Keith Chesterton)

уторак, 08. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"Change your focus, from
making money
to serving
more people.
Serving more people
makes the money
come in." (Robert Kiyosaki)

понедељак, 07. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"Marriage of convenience is a community of people who can never count on each other."

"Brak iz računa je zajednica ljudi koji nikada ne mogu računati jedno na drugo." (Alfons Kar)

недеља, 06. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"We are all here
for some special reason.
Stop being a
prisoner of your past.
Become the architect
of your future." (Robin Sharma)

"Svi smo mi ovde
iz nekog specijalnog razloga.
Prestanite da budete
zatvorenik vaše prošlosti.
Postanite arhitekta
vaše budućnosti." 

субота, 05. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"He who know not and does not knows that, is a fool - shun him.
He who knows not and knows that he knows not, is a child - teach him
He who knows and knows not be knows, is sleeping - wake him.
He who knows and knows he knows, is wise - follow him."

"Onaj ko ne zna da ne zna, budala je - kloni ga se.
Onaj ko ne zna i zna da ne zna, dete je - nauči ga.
Onaj ko zna i ne zna da zna, spava - probudi ga.
Onaj ko zna i zna da zna, mudar je - sledi ga." (Konfucije)

петак, 04. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"I love you not because of what you are, 
but because of what I am when I'm with you."

"Volim te ne zbog onog što si ti, 
nego zbog onog što sam ja kada sam s' tobom."( R. Kroft)

четвртак, 03. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"Uvek je potrebno znati kada prestaje jedna etapa života,
 iako se uporno trudiš da je sačuvaš duže nego što je neophodno,
gubiš smisao i radost onoga što ti predstoji."  (Paolo Koeljo)

среда, 02. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"How people
treat other people is
a direct reflection
of how they feel abot themselves." (Unknown Author)

"Kako ljudi
tretiraju druge ljude je
direktan odraz šta misle o sebi."

уторак, 01. октобар 2013.

Gold - Wisdom

"Who has a "Why",
for which lives,
can be worn with almost any which "How"."

"Ko ima "Zašto",
zbog kojeg živi,
može se nositi s' gotovo bilo kojim "Kako"." (Fredrich Nieizsche)