субота, 31. март 2012.

Gold - Wisdom

"I prefer the inscription "No entry" rather than "No exit" ( Stanislav Ježi Lec)
"Više volim natpis "Zabranjen ulaz" nego " Izlaza nema"." (Stanislav Ježi Lec)

Gold - Wisdom

"It's not nice what is nice, but is nice what we like."(Italijanska narodna poslovica)
"Nije lepo ono što je lepo, već je lepo ono što nam se sviđa."(Italijanska narodna poslovica)

Question - Pitanje

What do you think of my blog?
Šta mislite o mom blogu?

петак, 30. март 2012.

Gold - Wisdom

"If a woman finds a lover, then it is possible for two reasons: or the sieve of her husband or not."(Likok)


"Ako žena nađe ljubavnika, onda su tu moguća dva razloga: ili je sita svog muža ili nije"(Likok)

Gold - Wisdom

"Some speak what they know and they know what they say to each."(Rumunska narodna poslovica)
"Jedni govore šta znaju, a jedni znaju šta govore." (Rumunska narodna poslovica)

Gold- Wisdom

"Politics, it is an art to take money from the rich and the voices of poor on the prefex that you protect each other."(Perpit)
"Politika, to je veština uzimati od bogatih novac, a od sirotih glasove pod izgovorom, da ćeš štititi jedne od drugih." (Perpit)

PHOTO

Have a nice day  Uspešan dan želim

четвртак, 29. март 2012.

Gold - Wisdom

"The best thing I can do is to convey the enthusiasm of associates." ( Bill Gates)
"Najbolje što umem da radim jeste da prenosim entuzijazam na saradnike."(Bill Gates)

Gold - Wisdom

"Tips are worn as clothing:  are not used to like, even if a very good fit." (Vajler)
"Saveti su kao iznošena odela: ne upotrebljavaju se rado čak i ako vrlo dobro pristaju."(Vajler)

Gold - Wisdom

"World requires women, we order the world, and we women." (Katon)
"Svet naređuje ženama, mi naređujemo svetu, a nama žene."(Каton)

среда, 28. март 2012.

Gold - Wisdom

"What leads the are pulling locomotives, but ideas." (Li)
" Ono što vodi i vuče svet nisu lokomotive, nego ideje ."(Li)

Gold - Wisdom

" Man can do anything against the old, but it must be fought tooth and nail not to lapse." (Mom)
"Čovek ne može da učini ništa protiv toga što stari, ali se mora svim silama boriti da ne zastari."(Mom)

Gold - Wisdom

"Mud can dirty diamonds, but can not turn them into mud." (Tagore)
"Blato može da uprlja dijamante, ali ne može da ih pretvori u blato." (Tagore)

PHOTO

Have a nice day
Uspešan dan želim

уторак, 27. март 2012.

Gold - Wisdom

" Justice without power is impotent, power without justice is tyrannical." (B. Paskal)
" Pravda bez moći je nemoćna, moć bez  pravde je tiranska." ( B. Paskal)

Gold - Wisdom

" When love want to speak, reason must be silent." (B. Spinoza)
"Kad ljubav hoće da govori, razum mora da ćuti."(B. Spinoza)

Gold - Wisdom

"In the order to keep his word, it is best never to give." ( N. Bonaparta)
" Da bismo odžali svoju reč, najbolje je da je nikad ne dajemo."(N. Bonaparta)

PHOTO

Good morning
Dobro jutro

понедељак, 26. март 2012.

Gold - Wisdom

"Nothing in the world is not as well distributed as common sense, because everyone thinks that there is sufficient." (Dekart)

"Ništa na svetu nije tako dobro raspoređeno kao zdrav razum, jer svako misli da ga ima dovoljno." (Dekart)

Gold - Wisdom

" Drawback is that many people want to be teachers of others, and infact shold be a long stay students."(Spinoza)

"Mana mnogih ljudi je to što žele da budu učitelji drugih, a u stvari trebalo bi još dugo da ostanu učenici." (Spinoza)

PHOTO

PHOTO

Greeting from Belgrade
(Ada Ciganlija, Belgrade, Serbia 25.03.2012.)
Pozdrav iz Beograda , (Ada Ciganlija ,25.03.2012.)

PHOTO

Greeting from Belgrade
(Ada Ciganlija, Belgrade , Serbia 25.03.2012.)
Pozdrav iz Beograda
( Ada Ciganlija, 25.03.2012.

PHOTO

Greeting from Belgrade
(Ada Ciganlija, Belgrade, Serbia ,25.03.2012.)
Pozdrav iz Beograda

PHOTO

Greetings from Belgrade
( Ada Ciganlija , Belgrade , Serbia 25.03.2012.)
Pozdrav iz Beograda
(Ada Ciganlija , Beograd 25.03.2012.)

недеља, 25. март 2012.

Gold - Wisdom

"Man watching a woman fall in love, a woman usually falls a man listening." (Ksenofont)

"Čovek se zaljubi gledajući ženu, a žena se najčešće zaljubi slušajući čoveka." ( Ksenofont)

Gold - Wisdom

" Women is paradise for the eyes, hell for the soul, a purgatory for the pocket." ( A. Difrezne)

" Žena je raj za oči, pakao za dušu, čistilište za džep."(A. Difrezne)

Gold - Wisdom

"It is argued that women can not keep it a secret. This is not true. The obvious proof of my wife. From it I never heard what she was doing with my money." ( B. Houp)

"Tvrdi se da žene ne mogu da čuvaju tajnu. To nije tačno. Očigledan dokaz je moja žena. Od nje nikad nisam čuo šta radi s mojim novcem."( B. Houp)

Gold - Wisdom

"Medical device measures the pressure. The state has gone furter apparatus that can increase it." (V.Bulatović)

"Medicina meri aparatom pritisak. Država je otišla dalje aparatom može da ga poveća ."(V. Bulatović)

Gold - Wisdom

" The good administration of justice, the rarest thing in the world are pearls and diamonds."( T. Karlajl)
" Uz dobro pravosuđe, najređe stvari na svetu su biseri i dijamanti." (T. Karlajl)

Gold - Wisdom

"If you want to manage people, you have to turn them back." ( B. Breht)
"Ako želite da vodite ljude, morate da im okrenete leđa." ( B. Breht)

Gold - Wisdom

"It is better to remain silent and be considered a fool, than to speak and remove all doubt."(A. Linkoln)
"Bolje je ćutati i biti smatran budalom, nego progovoriti i odstraniti svaku sumnju."(A. Linkoln)

субота, 24. март 2012.

Gold - Wisdom

"Adversting is a valuable economic factor, because it is the most efficient way to sell goods, especially spam." ( S. Luis)

"Reklama je dragocen ekonomski faktor, jer je to najefikasniji način za prodaju robe, naročito bezvredne"(S. Luis)

Gold - Wisdom

"Trading without advertising is like winking a girl in the dark, you know what you're doing bit no one else knows."(Dali)

"Trgovanje bez reklame je isto što i namigivanje devojci u mraku, ti znaš šta radiš, ali niko drugi to ne zna."(Dali)

Gold - Wisdom

"If you produce something without which people can not , start making money. But if you produce a completely useless item you'll make a fortune." (Gras)

"Ako proizvodite nešto bez čega ljudi ne mogu, zarađivaće te novac.
Ali ako proizvodite potpuno beskoristan predmet napravićete bogatstvo." (Gras)

Gold - Wisdom

"Diplomat is a man who paid for it to try to resolve the difficulties to which would never have happened if it was not a diplomat." ( ANONIM)
"Diplomat je čovek koji je plaćen za to da pokuša rešiti teškoće do kojih  nikad ne bi došlo da nije bilo diplomata."(ANONIM)

петак, 23. март 2012.

Gold - Wisdom

" Real life for most people is eternal compromise between the ideal and the possible."( Bertran Rasel )
"Stvarni život je za većinu ljudi večni kompromis između idealnog i mogućeg"(Bertran Rasel)

Gold - Wisdom

" Wit is arrogance that has acquired education" ( Aristotel )
" Duhovitost je drskost koja je stekla obrazovanje "(Aristotel)

четвртак, 22. март 2012.

Gold - Wisdom

"Of life when you get lemons, you make lemonade." ( Nepoznat autor)
"Kad od života dobiješ limun, ti napravi limunadu . " (Nepoznat autor)

Gold - Wisdom

I was left without job, if you want to pay a volontary contribution to my current account Jasmina Josic (Jasmina Josić) 160-5100100447676-72 a BANCA INTESA, Belgrade ,Serbia. Thank you very much.

Ostala sam bez posla, ako želite možete dobrovoljni prilog uplatiti na moj tekući račun Jasmina Josić 160-5100100447676-72 kod BANCA INTESA, Beograd , Srbija . Hvala vam puno.

Gold - Wisdom

" Life - it is art that finds beauty in everything and joy." (Gorki)
"Život - to je umetnost da se u svemu nađe lepota i radost."(Gorki)

среда, 21. март 2012.

Gold - Wisdom

"There should be a law that obliges boring speakers that their lectures are standing on one leg."(Gerhard Branstner)
"Trebalo bi da postoji zakon koji dosadne govornike obavezuje da svoja predavanja drže stojeći na jednoj nozi"(Gerhard Branstner)

уторак, 20. март 2012.

Gold - Wisdom

" All the battles in life are there to teach us something - including those who lose." (P. Koeljo)
" Sve bitke u životu služe da nas nečemu nauče - uključijući i one koje gubimo."(P. Koeljo)

понедељак, 19. март 2012.

Gold - Wisdom

"If you start a quarrel between past and present, you will see that we have lost the future." ( Čerčil)
"Ako započnemo svađu između prošlosti i sadašnjosti, uvidećemo da smo izgubili budućnost."( Čerčil)

недеља, 18. март 2012.

Gold - Wisdom

" The work is terribly easy for someone, and another simply awesome." ( O Fišer)
"Rad je za nekoga strašno jednostavan, a za drugoga jednostavno strašan." ( O Fišer)

субота, 17. март 2012.

Gold - Wisdom

"In life you will succeed if you strive to have what you really need." (Vernon Howard)
"U životu ćete uspeti samo ako težite da imate ono što vam je zaista potrebno."(Vernon Howard)

петак, 16. март 2012.

Gold - Wisdom

" If you are always taught , when you know?" (M.Montej)
"Ako stalno budeš učio, kada ćeš znati? ( M. Montej)

четвртак, 15. март 2012.

Gold - Wisdom

"Priroda nam je dala po dva oka i po dva uva, a samo jedan jezik, da bismo mogli više da slušamo, a manje da govorimo, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prećutati gluposti" (Kung FU CE)

среда, 14. март 2012.

Gold - Wisdom

"The wise man, who knows at that moment that  I stopped myself."( IGO)
"Mudrac je taj, koji zna u datom trenutku da sam sebe prekine." (IGO)

Gold - Wisdom

"Ako uspemo da pobedimo svoje strasti, to je više zbog njihove slabosti nego zbog naše snage"(Cvajg)

уторак, 13. март 2012.

Gold - Wisdom

" Who is willing to do something , finds a way, who will do anything,  find excuse" (P. Pikaso)
"Ko hoće nešto da učini, nađe način, ko neće ništa da učini, nađe opravdanje"  ( P. Pikaso)

Gold - Wisdom

"Ako hoćeš da budeš mudar, nauči pametno da pitaš, pažljivo da slušaš, mirno da odgovaraš i da prestaneš kad nemaš više šta da kažeš!"(Lafater)

понедељак, 12. март 2012.

Gold - Wisdom

"A noble person attracts noble people and knows how to keep them"(Kant)
"Plemenit čovek privlači plemenite ljude i zna kako da ih zadrži"(Kant)

Gold - Wisdom

"Sreća je kao leptir - što je više jurite, ona dalje beži, ali ako se fokusirate na druge stvari, ona će doći sama na vaše rame"( Henry David Thoreau)

недеља, 11. март 2012.

Gold - Wisdom

"Smart man, not only to speak but nonsense and does not listen them"(B. Paskal)
"Pametan čovek ne samo da ne govori gluposti nego ih i ne sluša"(B. Paskal)

Gold - Wisdom

"Kakva bi tišina nastala kad bi ljudi govorili samo ono što znaju."(K. Čapek)

субота, 10. март 2012.

Gold - Wisdom

"Women are accustomed to think that women are not usually thought."(Dž. B. Šo )
"Žene naviknute da misle su žene na koje se obično ne misli."(Dž.B.Šo)

Gold - Wisdom

"Molim pametnije da više ne popuštaju stanje je kritično"( Vitezović)

петак, 09. март 2012.

Gold - Wisdom

"Check gold by fire, a woman with gold, a man woman."(Pitagora)
"Zlato proveravamo vatrom, ženu zlatom, a muškarca ženom." (Pitagora)

Gold - Wisdom

"Oporezivanje je umetnost da se guska očerupa sa što manje gakanja i sa što više perja." (Resler)

четвртак, 08. март 2012.

Gold - Wisdom

"The safest way is how you hit a woman's heart, to shoot kneeling."(Daglas Džerald)
"Najsigurniji je način kako ćete pogoditi žensko srce, da gadjate klečeći "(Daglas Džerald)

Gold - Wisdom

"In any case respect the woman, because it was your mother." (Frančesko Gveraci)
" U svakom slučaju poštujte ženu, jer je to bila i vaša majka "(Frančesko Gveraci)

Gold - Wisdom

"Polovina žena je nesrećna jer nema ono što čini nesrećnom onu drugu polovinu."( Bazen)