понедељак, 30. јун 2014.

Gold - Wisdom

"If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together. (African proverb)

"Ако желите да идете брзо, идите сами.
Ако желите да идете далеко, идите заједно."

субота, 28. јун 2014.

Gold - Wisdom

"Пази на своје мисли, јер постају речи.
Пази на своје речи, јер постају дела.
Пази на своја дела, јер постају обичаји.
Пази на своје обичаје, јер постају карактерне особине.
Пази на свој карактер, јер постаје твоја судбина." (Луј Пастер)

петак, 27. јун 2014.

Gold - Wisdom

"На себи носим оно што имам.
У себи носим оно што волим." (Момо Капор)

четвртак, 26. јун 2014.

Gold - Wisdom

"No man who is not master of himself, is not free."

"Ниједан човек који није господар самог себе, није слободан." (Epictetus)

среда, 25. јун 2014.

Gold - Wisdom

"Where you start
is not as important
as where you finish." (Zig Ziglar)

"Где почнете
није тако важно
као где сте завршили"

уторак, 24. јун 2014.

Gold - Wisdom

"Better have a heart without words,
than words without a heart."

"Боље имати срце без речи,
него речи без срца." (Махатма Ганди)

понедељак, 23. јун 2014.

Gold - Wisdom

"Very it is simple be happy,
but is very difficult be simple."

"Врло је једноставно бити срећан,
али је врло тешко бити једноставан." (Тагоре)

среда, 18. јун 2014.

Gold - Wisdom

"Slow I walk,
but never, I do not walk backwards."

"Sporo hodam,
ali nikad ne hodam unazad." (Abraham Linkoln)

уторак, 17. јун 2014.

субота, 14. јун 2014.

Gold ~ Wisdom

"Who does not know me, would dearly paid me.
Who knows me, would not me either sold."

" Ko me ne zna, skupo bi me platio.
Ko me zna, ne bi me ni prodao." (Unknown author)