четвртак, 28. фебруар 2013.

Gold - Wisdom

"Wisdom is not a drug that we can take."

"Mudrost nije lek koji bismo mogli uzeti." (Kongo)

уторак, 26. фебруар 2013.

недеља, 24. фебруар 2013.

Gold - Wisdom

"First sigh of love is the last sigh of wisdom."

"Prvi uzdah ljubavi poslednji je uzdah mudrosti." (Antdan Bret)


Gold - Wisdom

"Myths are psychological necessity of enslaved."

"Mitovi su psihološka nužda porobljenih." (Dobrica Ćosić)

петак, 22. фебруар 2013.

Gold - Wisdom

"It is better to trust your eyes than other people's words."

"Bolje je verovati svojim očima nego tuđim rečima." (Tajmur)

четвртак, 21. фебруар 2013.

Gold - Wisdom

"With the dust whom raise, hide our nakedness."

"S' prašinom koju podižemo prikrivamo našu golotinju" (Herbert Hekmen)

среда, 20. фебруар 2013.

Gold - Wisdom

"Love is born out of curiosity and runs out of habit."

"Ljubav se rađa iz znatiželje a traje iz navike." (Masimo Bontempeli)

понедељак, 18. фебруар 2013.

Gold - Wisdom

"Much it is easier to be wise for others than for himself."

"Mnogo je lakše biti mudar za druge nego za samoga sebe." (La Rošfuko)

недеља, 17. фебруар 2013.

Gold - Wisdom

"No one to us will not give victory if ourselves we do not take."

"Niko nam neće dati pobedu ako je sami ne uzmemo." (Sartr)

субота, 16. фебруар 2013.

Gold - Wisdom

"Hope is the stubborn: only she knows to wait."

"Nada je tvrdoglava: jedino ona zna čekati." (Komtes Dian)

недеља, 10. фебруар 2013.

Gold - Wisdom

"I do not know who been my grandfather. More I'm worried about what would be his grandson."

"Ne znam ko je bio moj deda. Više sam zabrinut šta će biti njegov unuk." (Linkoln)

субота, 09. фебруар 2013.

Gold - Wisdom

"When I was young almost always I read to something learn, and today, I read to forgot."

"Kad sam bio mlad gotovo uvek sam čitao da nešto naučim, a danas čitam da bih zaboravio."(Papini)

четвртак, 07. фебруар 2013.

Gold - Wisdom

"Who is courteous to excess, it becomes boring.
Who is cautions to excess, it looks timid.
Who is bold to excess, causes a mess.
Who is honest beyong measure, it sems cruel."

"Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan.
Ko je oprezan preko mere, izgleda strašljiv.
Ko je odvažan preko mere, izaziva nered.
Ko je iskren preko mere, deluje okrutno." (Konfucije)

недеља, 03. фебруар 2013.

Gold - Wisdom

"The greatest success of your opponent is if and convince you in what it says about you."

"Najveći uspeh vašeg protivnika je ako i vas uveri u ono što govori o vama." (Parker)

субота, 02. фебруар 2013.

Gold - Wisdom

"Happy people don't have the best of everything, they are made the best of everything."

"Srećni ljudi nemaju najbolje od svega, oni prave najbolje od svega." (Nepoznat autor)

петак, 01. фебруар 2013.

Gold - Wisdom

"In life, look at advance and learn a backward."

"U životu gledajte unapred a učite unazad." (Jack Welch)