четвртак, 30. новембар 2017.

Gold - Wisdom

"Tajna uspeha u životu nije da čovek radi ono što voli,
već da voli ono što radi."                      (Vinston Čerčil)

Gold - Wisdom

"Uspeh je dobiti ono što želimo.
Sreća je želeti ono što dobijemo."   (Dejl Karnegi)

Gold - Wisdom

"Uspeh treba da se meri ne toliko položajem
do kojeg je neko dospeo tokom života,
već preprekama koje je morao da savlada."   (Buker T. Vašington)

Gold - Wisdom

Uspeh nije konačan, neuspeh nije fatalan,
hrabrost da se nastavi je ta koja se računa."    (Vinston Čerčil)

Gold - Wisdom

"Odavno sam zapazio da uspešni ljudi retko
sede i čekaju da im se stvari dešavaju.
Oni izađu i dese se stvarima."    (Leonardo da Vinči)