понедељак, 16. октобар 2017.

PHOTO


Gold - Wisdom

"Kad sam bio mlad,
         verovao sam da je novac
                             najvažnija stvar u životu.
                                 Sad kad sam ostareo - to znam."    (Oskar Vajld)

Gold - Wisdom

"....Ako si njih doživeo, te uzlete od žara,
ne tuži se ni u lošim vremenima,
seti se da si tada bio srećan i da si u tim momentima bio ravan bogovima....."  (Nepoznat autor)

Gold - Wisdom

"Sve je znak, ko ume da čita;
Sve je poruka, ko hoće da gleda;
Sve je smisao, ko hoće da razume;"    (Nepoznat autor)