уторак, 10. септембар 2019.

PHOTO


субота, 13. јул 2019.

Gold - Wisdom

"Dok putujemo svetom da bismo
našli lepotu, moramo je poneti
sa sobom ili je nećemo naći."
                                       (Ralf Valdo Emerson)

Gold - Wisdom

"Putovanje i promena mesta
daju nam novu snagu."
                                  (Seneka)