петак, 31. мај 2013.

Gold - Wisdom

"Overcast day is not nothing for the cheerful nature."

"Oblačan dan nije ništa za vedru narav." (Vilijam Artur)

четвртак, 30. мај 2013.

Gold - Wisdom

"Which does not hurt - it's not life.
Which does not pass - it's not luck."

"Što ne boli  - to nije život.
Što ne prolazi - to nije sreća."  (Ivo Andrić)

среда, 29. мај 2013.

Gold - Wisdom

"Life is a song - sing it.
Life is a game - play it.
Life is a challenge - meet it.
Life is a dream - realize it.
Life is a sacrifice - offer it.
Life is love - enjoy it."  (Sai Baba)

уторак, 28. мај 2013.

Gold - Wisdom

"If light is in your heart
you will find your way home" (Rumi)

"Ako je svetlo u tvom srcu
ti ćeš naći put do kuće."

понедељак, 27. мај 2013.

недеља, 26. мај 2013.

Gold - Wisdom

"Some create joy,
wherever they go.
Some when they go."

"Neki stvore radost
gde god odu,
Neki kad god odu."(Oskar Wilde)

субота, 25. мај 2013.

Gold - Wisdom

"There is no way  to happiness. Way is happiness." ( Wayne Dyer)

"Ne postoji put do sreće. Put je sreća."

петак, 24. мај 2013.

Gold - Wisdom

"Life is like a Camera
Focus on what's important,
Capture the good times,
Develop from the negatives,
and if things don't work out,
take another Shot."  (Unknown)

"Život je kao kamera
Fokusirati se na ono što je važno,
Snimiti dobra vremena,
Razviti sa negativa,
i ako stvari ne funkcionišu,
uzeti još jedan Snimak."

четвртак, 23. мај 2013.

Gold - Wisdom

"I always choose
a lazy person to do
a dificult job,
because he will find
an easy way to do it." (Bill Gates)

"Uvek biram lenju osobu
da uradi težak posao,
jer će naći lak način
da to uradi."

среда, 22. мај 2013.

Gold - Wisdom

"One dress is managed model only when a man wishis that the stripped"

"Jedna haljina je uspeli model samo onda kad muškarac zaželi da je svuče"( ZZ Gabor)

уторак, 21. мај 2013.

Gold - Wisdom


"Having time to work - that is the price of success.
Having time to think - this is the source of power.
Having time to play - that is the secret of youth.
Having time to read - it is the foundation of wisdom.
Have time for friends - it's time lucky.
Have time for dreaming - that is the way the stars.
Having time to love and be loved - it is privilege of the gods.
Having time to look around - it is too short day for selfishness.
Having time to laugh - it is the mucis of the soul."  (Irska izreka)

"Imaj vremena za rad - to je cena uspeha.
Imaj vremena za razmišljanje -- to je izvor moći.
Imaj vremena za igru - to je tajna mladosti.
Imaj vremena za čitanje - to je osnova mudrosti.
Imaj vrenena za prijateljstva - to je put sreće.
Imaj vremena za sanjarenje - to je put ka zvezdama.
Imaj vremena da voliš i da te vole - to je privilegija bogova.
Imaj vremena da gledaš oko sebe - suviše je kratak dan za sebičnost.
imaj vremena za smeh - to je muzika duše."  (Irska izreka)

понедељак, 20. мај 2013.

Gold - Wisdom

"Every Test in our life
makes us Bitter or Better,
Every Problem comes to
Break us or Makes us.
The Choice is ours whether we
become Victim or Victor." (Alexander Alvarez)

недеља, 19. мај 2013.

Gold - Wisdom

"One small crack
does not mean
that you are broken,
it means that you were
put to the test,
and you didn't fall apart." (Linda Poindexter)

"Jedna mala pukotina
ne znači da ste slomljeni,
to znači da ste stavljeni na probu,
a niste se raspali."

субота, 18. мај 2013.

Gold - Wisdom

"We learn...
10% of what we read
20% of what we hear
30% of what we see
50% of what we see and hear
70% of what we discuss
80% of what we experience
95% of what we teach others." ( William Glasser)

"Mi učimo...
10% od onoga što smo pročitali
20% od onoga što čujemo
30% od onoga što vidimo
50% od onoga što vidimo i čujemo
70% od onoga što smo razgovarali
80% od onoga što mi doživljavamo
95% od onoga što učimo druge." 

петак, 17. мај 2013.

Gold - Wisdom

"Good or bad, everything we do is our best choice at that moment." (William Glasser)

"Dobro ili loše, sve što radimo je naš najbolji izbor u tom trenutku." 

четвртак, 16. мај 2013.

Gold - Wisdom

"A Friendship founded on Business is better
than a Business founded on Friendship." (John D. Rockefeller)

"Prijateljstvo zasnovano na Poslu je mnogo bolje,
nego Posao zasnovan na Prijateljstvu."

среда, 15. мај 2013.

Gold - Wisdom

"Where you can go, it's called - Home.
Have someone who loves you no matter what , it's called - Familly.
And to have both together, it's called - Wealth. "
(Unknown author)

"Mesto na koje možeš uvek otići, zove se - Dom.
Imati nekog ko te voli bez obzira na sve, zove se - Porodica.
A imati to oboje zajedno, zove se - Bogatstvo."
(Nepoznat autor)

уторак, 14. мај 2013.

PHOTO

Love, only Love
Ljubav, samo Ljubav


                                                                    05.08.1981.

Gold - Wisdom

"Watch your Thoughts, they become words;
Watch your Words, they become actions;
Watch your Actions, they become habits;
Watch your Habits, they become chatacter;
Watch your Character, for it become your destiny." (Frank Outlaw)

"Pazite na svoje Misli, one postaju reči;
Pazite na svoje Reči, one postaju akcije;
Pazite na svoje Akcije, one postaju navike;
Pazite na svoje Navike, one postaju karakter;
Pazite na svoj Karakter, jer on postaje vaša sudbina."

понедељак, 13. мај 2013.

Gold - Wisdom

"I love myself, so what?
Loves me and you too, who's stopping you? " (Unknown author)

"Volim sebe, pa šta?
Voli me i ti, ko ti brani?" (Nepoznat autor)