среда, 30. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"Love is as underwear, the sweeter is when often changes."

"Ljubav je kao rublje sladja je kad se češće menja." (Fineas Flečer)

уторак, 29. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"Victory over fear is the beginning of wisdom."

"Pobeda nad strahom je početak mudrosti." (Bertran Rasel)

понедељак, 28. јануар 2013.

недеља, 27. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"Of a two different opinions, always wins it noisier."

"Od dva različita mišljenja uvek pobeđuje ono bučnije" (Jozef Čapek)

субота, 26. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"People are no match for calculation with other people, not with problems."

"Ljudi su dorasli da se obračunavaju s drugim ljudima , a ne s' problemima." (Tin Ujević)

петак, 25. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"Lie sometimes kills frendship and the truth love."

"Laž ponekad ubija prijateljstvo, a istina ljubav." (Servantes)

четвртак, 24. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits."

"Razlika između gluposti i genijalnosti je da genije ima svoje granice." (Albert Ajnštajn)

понедељак, 21. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"Difference between school and life?
School teaches you lessons and then gives you a test.
Life gives you a test and you learn the lesson." (Tom Bodett)

"Razlika između škole i života
Škola Vas uči lekcijama, a zatim Vam daje test.
Život vam daje test i Vi naučite lekcije."

недеља, 20. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"A lie is a religion of slaves and masters, the truth is a God of the free man."

"Laž je religija robova i gospodara, istina je Bog slobodnog čoveka." (Gorki)

субота, 19. јануар 2013.

Gold - Wisdom


"Having time to work - that is the price of success.
Having time to think - this is the source of power.
Having time to play - that is the secret of youth.
Having time to read - it is the foundation of wisdom.
Have time for friends - it's time lucky.
Have time for dreaming - that is the way the stars.
Having time to love and be loved - it is privilege of the gods.
Having time to look around - it is too short day for selfishness.
Having time to laugh - it is the mucis of the soul."  (Irska izreka)

"Imaj vremena za rad - to je cena uspeha.
Imaj vremena za razmišljanje -- to je izvor moći.
Imaj vremena za igru - to je tajna mladosti.
Imaj vremena za čitanje - to je osnova mudrosti.
Imaj vrenena za prijateljstva - to je put sreće.
Imaj vremena za sanjarenje - to je put ka zvezdama.
Imaj vremena da voliš i da te vole - to je privilegija bogova.
Imaj vremena da gledaš oko sebe - suviše je kratak dan za sebičnost.
imaj vremena za smeh - to je muzika duše."  (Irska izreka)

петак, 18. јануар 2013.

Gold - Wisdom


"I love you not because of what you are, but because of what I am when I'm with you."

"Volim te ne zbog onog što si ti, nego zbog onog što sam ja kada sam s' tobom."( R. Kroft)

четвртак, 17. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"Conversation is the art of talking without thinking."

"Konverzacija je umetnost pričanja bez razmišljanja." (Menjuhin)

среда, 16. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"A man arrives in the best years, when are good already last."

''Čovek stiže u najbolje godine kada su dobre već prošle." (Kazancakis)

уторак, 15. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"Diplomat is a man who seven times capsized with tongue, before what nothing says."

"Diplomata je gospodin koji sedam puta prevrne jezikom pre nego što ne kaže ništa." (Mrožek)

понедељак, 14. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"No one can not us instill feelings of inferionity without consent."

"Niko nam ne može usaditi osećanje manje vrednosti bez pristanka." (Breht)

недеља, 13. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"Life is what to you happens while you're making plans for life."

"Život je ono što ti se dešava dok ti praviš planove za život." (Lenon) 

петак, 11. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"Not enough to gain knowledge, already it should be used."

"Nije dovoljno sticati znanje, već ga treba i upotrebljavati." (Ciceron)

среда, 09. јануар 2013.

Gold - Wisdom


"Mud can dirty diamonds, but can not turn them into mud." (Tagore)

"Blato može da uprlja dijamante, ali ne može da ih pretvori u blato." (Tagore)

уторак, 08. јануар 2013.

Gold - Wisdom


"The best thing I can do is to convey the enthusiasm of associates." 

"Najbolje što umem da radim jeste da prenosim entuzijazam na saradnike."(Bill Gates)

понедељак, 07. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"What it preoccupies our attention determines our procedures."

"Ono što zaokuplja našu pažnju, određuje naše postupke." (Vilijam Džejms) 

недеља, 06. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"Nuisance is one that you take away the loneliness, and does not make the company."

"Gnjavator je onaj koji ti oduzima usamljenost, a ne pravi ti društvo." (Burjan)

петак, 04. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"Fate leads those who will, and pulling those that will not."

"Sudbina vodi one koji hoće, a vuče one koji neće." (Seneka)

четвртак, 03. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"Silence after words is other power of world."

"Ćutanje je posle reči druga vlast sveta." (Lakorder)

среда, 02. јануар 2013.

Gold - Wisdom

"Do not look for a reason for sadness, but little things to be happy."

"Ne traži razloge za tugu, već sitnice za sreću." (Nepoznat autor)

Gold - Wisdom

"Accept people as they are, others are not exist."

"Prihvati ljude takve kakvi jesu, drugi ne postoje." (Konrad Adenauer)