недеља, 31. март 2013.

Gold - Wisdom


"A pessimist sees a problem in every opportunity, an optimist sees the oportunity in every problem. "(Vinston Čerčil)

"Pesimista vidi problem u svakoj prilici, optimista vidi priliku u svakom problemu"(Vinston Čerčil)

субота, 30. март 2013.

Gold - Wisdom

"Much better is to cry for joy, than to look forward when someone else's crying."

"Mnogo je bolje plakati od radosti, nego radovati se tuđem plaču." (Šekspir)

петак, 29. март 2013.

Gold - Wisdom

"People hate those who arouse, in them a sense of inferiority."

"Ljudi mrze one koji pobuđuju u njima osećaj manje vrednosti."(Česterfild)

среда, 27. март 2013.

Gold - Wisdom

"Knowing is Not Enough, We Must Apply.
Willing is Not Enough, We Must Do." (Bruce Lee)

"Znanje nije dovoljno, moramo primeniti.
Spremnost nije dovoljna, moramo uraditi."

понедељак, 25. март 2013.

Gold - Wisdom


"Having time to work - that is the price of success.
Having time to think - this is the source of power.
Having time to play - that is the secret of youth.
Having time to read - it is the foundation of wisdom.
Have time for friends - it's time lucky.
Have time for dreaming - that is the way the stars.
Having time to love and be loved - it is privilege of the gods.
Having time to look around - it is too short day for selfishness.
Having time to laugh - it is the mucis of the soul."

"Imaj vremena za rad - to je cena uspeha.
Imaj vremena za razmišljanje -- to je izvor moći.
Imaj vremena za igru - to je tajna mladosti.
Imaj vremena za čitanje - to je osnova mudrosti.
Imaj vrenena za prijateljstva - to je put sreće.
Imaj vremena za sanjarenje - to je put ka zvezdama.
Imaj vremena da voliš i da te vole - to je privilegija bogova.
Imaj vremena da gledaš oko sebe - suviše je kratak dan za sebičnost.
imaj vremena za smeh - to je muzika duše."  (Irska izreka)

недеља, 24. март 2013.

Gold - Wisdom

"Only two forces unite people fear and interest."

"Samo dve sile ujedinjuju ljude - strah i interes." (Napoleon Bonaparta)

уторак, 19. март 2013.

Gold - Wisdom

"Do not try you know everything, that would not in all became ignorant."

"Ne trudi se da znaš sve da ne bi u svemu postao neznalica." (Demokrit)

понедељак, 18. март 2013.

недеља, 17. март 2013.

субота, 16. март 2013.

Gold - Wisdom

"Window to the world can be closed, with newspapers."

"Prozor u svet može se zatvoriti novinama." (Stanislav Ježi Lec)

петак, 15. март 2013.

Gold - Wisdom

"Experience is the only thing which we have to buy a second - hand."

"Iskustvo je jedina stvar koju bismo imali računa da kupujemo polovnu." (Morijak)

четвртак, 14. март 2013.

Gold - Wisdom

"If you happiness depends on the actions of others, then you really can not be a happy person."

"Ako tvoja sreća zavisi od postupaka drugih, onda zaista ne možeš biti srećna osoba." (Richard Bach)

недеља, 10. март 2013.

Gold - Wisdom

" If you make friends with yourself, you will never be alone."

"Ako se sprijateljite sa sobom, nikada nećete biti sami." ( Maxwell Maltz)

Gold - Wisdom

"To be old and wise, you must first have to be young and stupid."

"Da budete stari i mudri, morate prvo biti mladi i glupi." (Reshad Feild)

петак, 01. март 2013.

Gold - Wisdom

"In life you will not much accomplish if you work, only in days when you feel good."

"U životu nećete mnogo postići ako radite samo onim danima kada se osećate dobro."(Jerry West)