понедељак, 30. април 2012.

Gold - Wisdom

'Do not get married for money. You can always cheaper to borrow." ( ZZ Gabor)
"Nemoj se venčavati radi novca. Uvek možeš jeftinije da ga pozajmiš." (ZZ Gabor)

Gold - Wisdom

"If you solve all the problems of their children, they will have other problems than you."( D. Radović)
"Ako rešite sve probleme svoje dece, ona neće imati drugih problema sem vas." (D.Radović)

недеља, 29. април 2012.

Gold - Wisdom

"Before enyone had to be famous to be able to allow himself a scandal, a scandal is now needed in order to become famous." (Ševalije)
"Pre je neko morao da bude slavan da bi mogao sebi da dozvoli skandal, danas je potreban skandal da bi neko postao slavan."(Ševalije)

Gold - Wisdom

"Only one thing worse than gossip, not be talked about." (Miksat)
"Samo je jedna stvar gora od ogovaranja, ne biti ogovaran." ( Miksat)

субота, 28. април 2012.

Gold - Wisdom

"I appreciate much more powerful and subtle fragance than money. It harder to evaporate. (M. Morgan)
"Mnogo više cenim jak i fin parfem nego novac. On teže ispari. "(M. Morgan)

Gold - Wisdom

"Who will not when you can, could not when you be wanted." (F. Rable)
" Ko neće  kad može, neće moći kad bude hteo." ( F. Rable)

петак, 27. април 2012.

Gold - Wisdom

"Women, without which one can not live, sometimes it's the same with which one can not live." (Š.Boaje)
"Žena bez koje se ne može živeti, ponekad je ona ista sa kojom se ne može živeti." (Š Boaje)

Gold - Wisdom

"Women are like modernist paintings: who want to love them, not to try to understand them." (B. Houp)
"Žene su kao modernističke slike: ko hoće da ih voli, ne sme pokušavati da ih shvati."(B. Houp)

четвртак, 26. април 2012.

Gold - Wisdom

"Beautiful women never doubt his intelligence, but intelligent women still doubt its beauty." ( I. Dankan)
"Lepe žene nikad ne sumnjaju u svoju inteligenciju, ali inteligentne žene uvek sumnjaju u svoju lepotu."(I. Dankan)

Gold - Wisdom

"Beautiful women are only a week of good, good women are all beautiful life." (Ž. Gaben)
"Lepe žene su samo nedelju dana dobre, dobre žene su celog života lepe." ( Ž. Gaben )

среда, 25. април 2012.

Question

Is there romance in the World?  What is it romantic?  Then and Now.
Da li u Svetu postoji romantika?  Šta je to romantično?  Nekad i Sad.

Gold - Wisdom

"Great men are great only because we are on your knees: Then let us stand." (Anonim)

"Velikani su veliki samo zato što smo mi na kolenima: Ustanimo dakle ." (Anonim)

Gold - Wisdom

"We constantly talk and nothing says, it has always been the greatest virtue of speakers." (Platen)
"Neprestano govoriti a da se ništa ne kaže, to je oduvek bila najveća vrlina govornika."(Platen)

уторак, 24. април 2012.

Gold - Wisdom

"Want to sowing the following year - Sow seeds. Do you  fruits for five to ten years - Plant a tree. If you want the fruits all your life - Grown relationships between people." ( Kineska poslovica)
"Želiš li setvu sledeće godine - Posej seme . Želiš li plodove za pet do deset godina - Zasadi drvo. Ako pak želiš plodove celoga života - Uzgajaj međuljudske odnose." (Kineska poslovica)

Gold - Wisdom

"A true friends is someone who knows all about you and still loves you." (Nepoznat autor)

"Pravi prijatelj je osoba koja zna sve o vama, a i dalje vas voli." (Nepoznat autor)

понедељак, 23. април 2012.

Gold - Wisdom

"When a friend borow $5, and he never appears in your house, know that this is money well spent." (Pol Geti)
"Kada prijatelju pozajmiš 5 dolara, a on se više nikada ne pojavi u tvojoj kući, znaj da je to dobro uložen novac." (Pol Geti)

Gold - Wisdom

"Some women are like lit cigarette: if they do not grab the right side, you'll get burned." (Tuholski)

"Neke žene su kao upaljena cigareta: ako ih ne uhvatite sa prave strane, opeći ćete se."(Tuholski)

недеља, 22. април 2012.

Gold - Wisdom

"Gold is not caught rust, but it is catching rust" (Grigor Vitez)

"Zlata se rđa ne hvata, ali ga se hvataju rđe" (Grigor Vitez)

Gold - Wisdom

"Golden time is called the time when gold was not at all" (Karl Dosi)
"Zlatnim vremenom nazivalo se ono doba kad zlata uopšte nije bilo"(Karl Dosi)

субота, 21. април 2012.

Gold - Wisdom

"Well the last laugh, so at least you have the time to realize what a joke." (Katajev)

"Dobro je smejati se poslednji: tako bar imate vremena da shvatite u čemu je vic." (Katajev)

Gold - Wisdom

"If the laws could speak for themselves, first complained to the lawyers." (Halifaks)

"Kad bi zakoni mogli govoriti sami za sebe, prvo bi se potužili na pravnike."(Halifaks)

петак, 20. април 2012.

PHOTO


Breskva u cvetu

Gold - Wisdom

"What we can say suppresed, but what we say we can not remain silent." ( Italijanska poslovica)

"Ono što smo prećutali možemo da kažemo, ali ono što smo rekli ne možemo da prećutimo."(Italijanska poslovica)

Gold - Wisdom

"Gratitude is one of those things that can not be bought." (Halifaks)

"Zahvalnost je jedna od onih stvari koje se ne mogu kupiti." (Halifaks)

четвртак, 19. април 2012.

Gold - Wisdom

"Experience is not what happens to us, that's what we do with what happens to us." (A. Haksli)

"Iskustvo nije ono što nam se događa, to je ono što činimo s onim što nam se događa." (A. Haksli)

Gold - Wisdom

"Good to have what you want, but there is nothing better than what we want you." (Menedem)

"Dobro je imati ono što želiš, ali je još bolje ništa ne želeti osim onoga što imaš" (Menedem)

среда, 18. април 2012.

Gold - Wisdom

"Not a learned person who reads the book, but one who knows what he reads." (Rumunska narodna poslovica)
"Nije učen onaj ko čita knjige, nego onaj ko zna šta čita." (Rumunska narodna poslovica)

Gold - Wisdom

"Experience no ethical values, it is just a name that people call their mistakes."(O. Vajld)
"Iskustvo nema etičke vrednosti, ono je samo ime kojim su ljudi nazvali svoje greške"(O. Vajld)

уторак, 17. април 2012.

Gold - Wisdom

"Democracy is when you not closed because you have been open."( Bulatović Vib)
"Demokratija je kad nisi zatvoren zato što si bio otvoren." ( Bulatović Vib)

Gold - Wisdom

"Marriage is one of those rare historical occurrence in which the defeated conqueror subjugates."(Branislav Nušić)
"Brak je jedna od retkih istorijskih pojava kod koje se osvajač potčinjava pobeđenome."( Branislav Nušić)

понедељак, 16. април 2012.

Gold - Wisdom

"Quality is not a story about a product, the quality of its content." (Kembel)
"Kvalitet nije priča o proizvodu, kvalitet je njegov sadržaj"(Kembel)

Gold - Wisdom

"Every new day is punishment or a reward for what we did yesterday." (Duško Radović)
"Svaki novi dan je kazna ili nagrada za ono što smo juče uradili ."  (Duško Radović)

недеља, 15. април 2012.

Gold - Wisdom

"In school of life, unfortunately, can not be slacking." ( Prust)
"U školi života, na žalost, ne može da se zabušava."( Prust)

Gold - Wisdom

"A cynic is a man who knows the price of everything, and the value of nothing." ( O. Vajld)
"Cinik je čovek koji svemu zna cenu, a ničemu vrednost."(O. Vajld)

субота, 14. април 2012.

Gold - Wisdom

"Who always speaks the truth, that can afford a bad memory" ( Teodor Hes)
"Ko uvek govori istinu, taj sebi može priuštiti loše pamćenje" (Teodor Hes)

PHOTO

Da li volite proleće? Do you like spring?

Gold - Wisdom

"Only someone who has fallen may provide another example of a model - how to get up again."( Arturo Graf)
"Samo onaj koji je pao može drugome pružiti uzoran primer - kako teba ponovo ustati" (Arturo Graf)