недеља, 23. децембар 2012.

Gold - Wisdom


"No one rises so high as the one who knows where it goes"(A.Stendal)

"Niko se ne diže tako visoko kao onaj koji zna kuda ide"(A.Stendal) 

Нема коментара:

Постави коментар